Transparant BeleidStichting Building Arts produceert voorstellingen voor een cultureel divers publiek en begeleidt makers met diverse culturele achtergronden. Onze organisatie onderschrijft de codes Cultural Goverance & Cultural Diversity en is zich bewust van het belang van goed bestuur en toezicht. De afgelopen jaren is gebouwd aan een transparant en integere werkwijze, zowel op de productievloer als in het bestuur.

Ons bestuur

Het bestuur van Stichting Building Arts is verantwoordelijk voor de visie en gang van zaken in de organisatie, daarnaast houdt zij toezicht op de uitvoering van alle projecten en activiteiten. Het bestuur bestaat uit:

  • Marco van ’t Wout, voorzitter
  • Oliver Lammerts secretaris
  • Aron de Lijster penningmeester

Ondernemerschap & Fair Practice Code

Stichting Building Arts hecht grote waarde aan sterk en gedegen cultureel ondernemerschap bij de jonge makers die zij begeleidt. Daarom staat onze organisatie hen niet alleen bij in hun artistieke ontwikkeling, maar ook op het gebied van cultureel ondernemerschap. In een sector waarin subsidies lang niet altijd vanzelfsprekend zijn, is het belangrijk zelf de broek op te kunnen houden. Stichting Building Arts draagt hier aan bij door zich te houden aan de Fair Practice Code.

Gedragsprotocol & Vertrouwenspersoon

Stichting Building Arts wil ongewenst gedrag binnen al haar aanbod tegengaan. Om hierop te kunnen sturen wordt vooraf aan elke activiteit een opdrachtovereenkomst gemaakt voor onze professionals, wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd en wordt gewezen op het gedragsprotocol. Daarnaast wordt binnen elk project een vertrouwenspersoon aangewezen en voorgesteld aan deelnemers. Zo creëren we samen een veilige omgeving om in te ontwikkelen.

Marco van 't Wout

Creative Director / Trainer

Marco is de creatieve motor van het bedrijf en is altijd opzoek naar wat Building Arts voor jou kan betekenen. Zo worden er voortdurend creatieve producten met sociale impact vernieuwd en ontwikkeld. Wat kan hij voor jou betekenen?

Oliver Lammerts

Managing Director / Trainer

Oliver is een verbinder puur sang met kennis en kunde van het (inter)nationale bedrijfsleven. Die knowhow gecombineerd met zijn liefde voor kunst & cultuur zijn van grote waarde voor Building Arts. Oliver verdiept elk product en vergroot de impact.

Teamwork Makes The Dream Work

Building Arts heeft een veelzijdig karakter en dat zie je terug in ons team. Wij omschrijven elk van hen als creator: ‘een persoon met een eigen talent, focus en professionele kwaliteit’. Alle creators bij elkaar vormen een hecht, kundig team dat elkaar versterkt en inspireert. Op die manier ontwikkelen wij. Zonder de kwaliteit van het proces & product uit het oog te verliezen.

Together Creating Memories

Together Creating Memories